Βάσεις Μετεγγραφών

Τμήμα , Βαθμός επιτυχίας Πρώτου(Μόρια από κριτήρια, βαθμός επιτυχίας στις Πανελλαδικές Εξετάσεις με αναγωγή αν χρειάζεται), Βαθμός επιτυχίας τελευταίου εισακτέου, προβλεπόμενες θέσεις, θέσεις που καλύφθηκαν.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Τμήμα Ψηφιακού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εφαρμογών Ανώτατης Εκπαίδευσης
Υπεύθυνος Συντήρησης Εύη Ζυγούκη
Έκδοση 1.0 2016
Last Updated Φεβρουάριος 16, 2017, 09:44
Δημιουργήθηκε Φεβρουάριος 16, 2017, 09:43