Βάσεις Μετεγγραφών 2017

Τμήμα , Βαθμός επιτυχίας Πρώτου(Μόρια από κριτήρια, βαθμός επιτυχίας στις Πανελλαδικές Εξετάσεις με αναγωγή αν χρειάζεται), Βαθμός επιτυχίας τελευταίου εισακτέου, προβλεπόμενες θέσεις, θέσεις που καλύφθηκαν.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Υπεύθυνος Συντήρησης ΟΛΓΑ ΜΠΑΛΑΦΑ
Έκδοση 2017 1.0
Last Updated Μάρτιος 13, 2018, 12:36
Δημιουργήθηκε Μάρτιος 13, 2018, 12:35