Βάσεις Μετεγγραφών 2018 Φοιτητών Κυπριακής Καταγωγής

Τμήμα, Βαθμός επιτυχίας Πρώτου(Μόρια από όλα τα κριτήρια και μόρια από κοινωνικά κριτήρια μόνο), Βαθμός επιτυχίας τελευταίου εισακτέου, θέσεις που καλύφθηκαν.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Υπεύθυνος Συντήρησης ΕΥΗ ΖΥΓΟΥΚΗ
Έκδοση 1.0
Last Updated Μάρτιος 20, 2019, 10:06
Δημιουργήθηκε Μάρτιος 20, 2019, 10:05