Βάσεις Μετεγγραφών Φοιτητών Κυπριακής Καταγωγής 2017

Τμήμα, Βαθμός επιτυχίας Πρώτου (Μόρια από όλα τα κριτήρια και μόρια από κοινωνικά κριτήρια μόνο), Βαθμός επιτυχίας τελευταίου εισακτέου, θέσεις που καλύφθηκαν.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Υπεύθυνος Συντήρησης ΟΛΓΑ ΜΠΑΛΑΦΑ
Έκδοση 2017 1.0
Last Updated Μάρτιος 13, 2018, 12:59
Δημιουργήθηκε Μάρτιος 13, 2018, 12:59