ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://www.dimosalmopias.gov.gr/
Δημιουργός ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Υπεύθυνος Συντήρησης ΠΑΡΟΥΤΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Last Updated Ιούνιος 18, 2018, 06:32
Δημιουργήθηκε Ιούνιος 15, 2018, 08:57