Λίστα έντυπων ακαδημαϊκών συγγραμμάτων - ΠΣ ΕΥΔΟΞΟΣ

Λίστα έντυπων ακαδημαϊκών διδακτικών συγγραμμάτων

Ηλεκτρονική υπηρεσία ολοκληρωμένης διαχείρισης διδακτικών συγγραμμάτων ΕΥΔΟΞΟΣ (http://eudoxus.gr/)

Πεδία: bookid, active, title, subtitle, authors, isbn, volumenumber, volumetitle, editionnumber, publicationyear, dimensions, pages, editorialhouse ,linktopublisher, publishername, publishertradename,selectedbystudents

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΕΔΕΤ ΑΕ
Υπεύθυνος Συντήρησης Νικολέττα Παπαλουκά
Last Updated Δεκέμβριος 8, 2016, 12:26
Δημιουργήθηκε Οκτώβριος 14, 2016, 06:58