Δ/νση Υπηρεσίας Δόμησης - Τμήμα Αδειών - Αρχείο στελεχών κοινοτικών αδειών από το 1980

Δ/νση Υπηρεσίας Δόμησης - Τμήμα Αδειών - Αρχείο στελεχών κοινοτικών αδειών από το 1980

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Κώστογλου Απόστολος - Αντωνιάδου Ζωή
Υπεύθυνος Συντήρησης Κώστογλου Απόστολος - Αντωνιάδου Ζωή
Last Updated Ιανούαριος 10, 2020, 11:27
Δημιουργήθηκε Ιούλιος 25, 2018, 10:19