Δαπάνες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ανασφάλιστων και αλλοδαπών

Δαπάνες Νοσοκομείων αρμοδιότητας 4ης ΥΠΕ Μακεδονίας και Θράκης για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ανασφάλιστων Ελλήνων και αλλοδαπών έτους 2015

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Βασιλική Ανεστοπούλου
Υπεύθυνος Συντήρησης Βασιλική Ανεστοπούλου
Last Updated Ιούλιος 14, 2016, 11:57
Δημιουργήθηκε Ιούλιος 14, 2016, 11:56