Δασικές Εκτάσεις του Δήμου Ηρακλείου

Περιλαμβάνονται τα όρια των δασικών εκτάσεων του Νομού Ηρακλείου.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://gis.heraklion.gr
Last Updated Μάιος 18, 2017, 10:39
Δημιουργήθηκε Μάιος 8, 2017, 10:55