ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ (ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ)

Άδεια εγκατάστασης μετεωρολογικών σταθμών και εγκαταστάσεων για ερευνητικούς σκοπούς

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή www.diavgeia.gov.gr
Δημιουργός Δασαρχείο Λάρισας
Υπεύθυνος Συντήρησης Σουλτάνα Ανατολή
Last Updated Οκτώβριος 27, 2016, 09:53
Δημιουργήθηκε Οκτώβριος 27, 2016, 09:50