Δασοτεχνικά έργα(ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΓΙΑΣ)

Περίληψη διακύρηξης Δημοπρασίας έργου

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή www.diavgeia.gov.gr
Δημιουργός Δασαρχείο Αγιάς
Υπεύθυνος Συντήρησης Ευανθία Πουλτσάκη
Last Updated Φεβρουάριος 28, 2017, 10:51
Δημιουργήθηκε Φεβρουάριος 28, 2017, 10:49