Δείκτες Τιμών Παραγωγού στις Υπηρεσίες

Οι Δείκτες Τιμών παραγωγού στις Υπηρεσίες είναι δείκτες τιμών εκροών για την παραγωγή υπηρεσιών από εγχώριους παραγωγούς.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/DKT59/-
Δημιουργός ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ (ΕΛΣΤΑΤ)
Υπεύθυνος Συντήρησης Τρέκλα Στέλλα
Last Updated Φεβρουάριος 15, 2016, 13:19
Δημιουργήθηκε Φεβρουάριος 15, 2016, 13:19