ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Τμήμα Στατιστικής και Ποιοτικής Επεξεργασίας Δεδομένων – Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Συντονισμού
Υπεύθυνος Συντήρησης Παναγιώτης Καπίδης, Σοφία Αρβανιτάκη
Έκδοση 2017 1.0
Last Updated Μάιος 10, 2018, 11:57
Δημιουργήθηκε Μάιος 10, 2018, 11:56