ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ (ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-15)

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ (ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-15)

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Συντονισμού –Τμήμα Στατιστικής και Ποιοτικής Επεξεργασίας Δεδομένων
Υπεύθυνος Συντήρησης Σοφία Μέμα, Ελένη Σταματοπούλου
Έκδοση 1.0 2015
Last Updated Μάιος 18, 2017, 09:31
Δημιουργήθηκε Μάιος 17, 2016, 09:51