ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΕΓΤΕ-ΕΓΤΑΑ-ΕΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Στοιχεία δαπανών και προβλέψεων οικονομικών ετών (2014,2015,2016,2017)

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή xls,zip
Δημιουργός Δ/νση Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων
Υπεύθυνος Συντήρησης Δ/νση Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων
Last Updated Ιούλιος 17, 2019, 10:54
Δημιουργήθηκε Δεκέμβριος 13, 2016, 11:50