Δήμος Πεντέλης - Απολογιστικός Πίνακας έτους 2016

Απολογιστικός Πίνακας έτους 2016

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Υπεύθυνος Συντήρησης Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών
Last Updated Οκτώβριος 5, 2017, 09:31
Δημιουργήθηκε Ιανούαριος 30, 2017, 11:04