Δήμος Πεντέλης - Πίνακας Κ.Υ.Ε. - ενημέρωση Ιανουάριος 2017

Δήμος Πεντέλης - Πίνακας Κ.Υ.Ε. - ενημέρωση Ιανουάριος 2017

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Λειτουργιών Πόλης
Υπεύθυνος Συντήρησης Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Λειτουργιών Πόλης
Last Updated Ιανούαριος 30, 2017, 11:29
Δημιουργήθηκε Ιανούαριος 30, 2017, 11:28