Δήμος Πεντέλης - Πίνακας Περιπτέρων - ενημέρωση Ιανουάριος 2017

Πίνακας Περιπτέρων - ενημέρωση Ιανουάριος 2017

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Λειτουργιών Πόλης
Υπεύθυνος Συντήρησης Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Λειτουργιών Πόλης
Last Updated Ιανούαριος 30, 2017, 11:30
Δημιουργήθηκε Ιανούαριος 30, 2017, 11:29