Δημόσια ιχθυοτροφεία Άρτας

Διακηρύξεις και αποφάσεις μίσθωσης δημόσιων ιχθυοτροφείων στην Άρτα

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Τμήμα Αλιείας Π.Ε. Άρτας
Last Updated Οκτώβριος 1, 2018, 08:59
Δημιουργήθηκε Οκτώβριος 1, 2018, 08:59