Στοιχεία Επικοινωνίας Δημοσίων Αρχών που είναι αρμόδιες για τη Χορήγηση Δικαιωμάτων Διέλευσης Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών

Πίνακας με πληροφορίες αναφορικά με τις Δημόσιες Αρχές που είναι αρμόδιες για τη χορήγηση Δικαιωμάτων Διέλευσης Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (σύμφωνα με το Άρθρο 5, παρ. 4 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης υπ’ Αριθ. οικ 725/23/5-1-2012 «Διαδικασία χορήγησης Δικαιωμάτων Διέλευσης Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών» (ΦΕΚ 5/Β/2012))

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://www.eett.gr/opencms/opencms/EETT/Rightofway/AddressList.html
Δημιουργός Τμήμα Πληροφορικής
Υπεύθυνος Συντήρησης Τμήμα Πληροφορικής
Last Updated Οκτώβριος 30, 2015, 11:57
Δημιουργήθηκε Οκτώβριος 7, 2015, 12:22