ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Δ.Ε.Υ.Α.Ω.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή https://diavgeia.gov.gr/f/deyaw
Δημιουργός ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Υπεύθυνος Συντήρησης ΤΣΑΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Last Updated Μάρτιος 16, 2016, 12:46
Δημιουργήθηκε Μάρτιος 16, 2016, 12:41