Αποφάσεις δημοτικού Συμβουλίου Τήνου

URL: http://www.dimostinou.eu/p/blog-page_18.html

From the dataset abstract

Οι Αποφάσεις και συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Τήνου όπως αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Δήμου

Πηγή : Δημοτικό Συμβούλιο Τήνου

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Μάρτιος 2, 2017
Δημιουργήθηκε Μάρτιος 2, 2017
Διαμόρφωση HTML
Άδεια Μη καθορισμένη άδεια
createdπάνω από 3 έτη πριν
formatHTML
id20ebf589-40c2-4b6e-a046-19217203fc95
package id57ef288c-a690-47b3-a528-7bd346760109
revision id14fe081b-c1da-400c-a2a2-c08567b2bfb0
stateactive