Διαγωνισμοί

Διαγωνισμοί που αφορούν σε παροχή υπηρεσιών & προμήθειες για τις ανάγκες του Υπουργείου έτους 2016 και έτους 2017

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Δ/νση Προμηθειών, Υποδομών & Διαχείρισης Υλικού
Last Updated Ιούλιος 3, 2017, 10:25
Δημιουργήθηκε Μάιος 27, 2016, 08:15