ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Δηλώνονται οι Διακηρύξεις Προμηθειών-Υπηρεσιών του Κοινωνικού Οργανισμού του Δήμου Πατρέων

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή https://diavgeia.gov.gr/f/kodip
Δημιουργός Κοινωνικός Οργανισμός του Δήμου Πατρέων
Υπεύθυνος Συντήρησης Τμήμα Οργάνωσης & Προτύπων
Last Updated Οκτώβριος 12, 2015, 07:43
Δημιουργήθηκε Οκτώβριος 12, 2015, 07:43