ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΩΗΝ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΠΛΗΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ

Περιλαμβάνει τις Διαπιστωτικές Πράξεις Σχολείων πρώην Καποδιστριακών Δήμων πλην του Δήμου Πατρέων

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://www.e-patras.gr/documents/10113/605578/ΔΔΠΔΠ ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ.xlsx
Δημιουργός Διεύθυνση Διαχείρισης Προσόδων & Δημοτικής Περιουσίας
Υπεύθυνος Συντήρησης Τμήμα Οργάνωσης & Προτύπων
Last Updated Οκτώβριος 1, 2015, 08:43
Δημιουργήθηκε Σεπτέμβριος 18, 2015, 06:58