ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (Ο.Δ.Ε.)

Συγκρότηση Ομάδας Διοίκησης Έργου (Ο.Δ.Ε.) της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Δυτικής Μακεδονίας αποτελούμενη από δύο μέλη - υπαλλήλους οι οποίοι υπηρετούν στον ανωτέρω φορέα.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή diavgeia.gov.gr
Δημιουργός ΒΑΚΑΡΕΛΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ
Υπεύθυνος Συντήρησης ΒΑΚΑΡΕΛΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ
Last Updated Ιανούαριος 3, 2019, 08:43
Δημιουργήθηκε Ιανούαριος 3, 2019, 08:37