Διεκδικήσεις

Το Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών, Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, είναι θεσμικός σύμβουλος της Πολιτείας σύμφωνα με το νόμο του (ν. 1218/81), είναι ο συλλογικός φορέας των 6.000 και πλέον εικαστικών καλλιτεχνών. Αγωνίζεται για την επίτευξη των σκοπών για τους οποίους και υπάρχει:

  • την ανάπτυξη των εικαστικών τεχνών και την ενίσχυση της κοινωνικής λειτουργίας της τέχνης, τη διασφάλιση του δικαιώματος της ελευθερίας της καλλιτεχνικής έκφρασης, την προαγωγή της καλλιτεχνικής δημιουργίας,
  • τη στήριξη των εικαστικών καλλιτεχνών με την εξασφάλιση των προϋποθέσεων να πραγματοποιούν το έργο τους
  • τη συμβολή προς την Πολιτεία για τη διαμόρφωση πολιτιστικής της πολιτικής.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://www.eete.gr/claimslist
Δημιουργός Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών
Υπεύθυνος Συντήρησης Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών
Last Updated Ιούνιος 11, 2018, 07:41
Δημιουργήθηκε Μάιος 16, 2018, 09:02