ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Σύνολα Δεδομένων Διεύθυνσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Θεσσαλονίκης

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός dam-the@damt.gov.gr
Υπεύθυνος Συντήρησης dam-the@damt.gov.gr
Last Updated Ιανούαριος 11, 2019, 10:37
Δημιουργήθηκε Δεκέμβριος 14, 2018, 09:58