Πληροφοριακά έντυπα

URL: http://gdel.damt.gov.gr/index.php/opendata/58-damth/dam-entypa

Ενημερωτικά έντυπα σχετικά με τη νομοθεσία και τα απαραίτητα δικαιολογητικά ανά κατηγορία άδειας διαμονής / έντυπα αιτήσεων

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Δεκέμβριος 14, 2018
Δημιουργήθηκε Δεκέμβριος 14, 2018
Διαμόρφωση URL
Άδεια Μη καθορισμένη άδεια
createdπριν 7 μήνες
formatURL
id284ee2f7-de4d-4118-bd6a-afb3dc824a3e
package idb5991e99-a3e0-4525-a785-82fac44e16ac
revision ide86d96ab-e7de-48c7-a57e-0406aaaca883
stateactive