Ενστάσεις

URL: http://gdxpp.damt.gov.gr/index.php/opendata/40-dte/enstaseis

Εξέταση ενστάσεων -Αφορά λατομεία αδρανών υλικών, μαρμάρων και βιομηχανικών ορυκτών σε δημόσιες εκτάσεις , Α.Π.Ε. και γεωθερμικά πεδία

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Δεκέμβριος 18, 2018
Δημιουργήθηκε Δεκέμβριος 18, 2018
Διαμόρφωση URL
Άδεια Μη καθορισμένη άδεια
createdπάνω από 1 έτη πριν
formatURL
id5d288676-4919-40b7-994e-ba594a676ec7
package idc5e85ff5-1045-445c-953d-c2120c9197d3
position4
revision idd7847d58-4f94-47c5-ab85-470ba3b12000
stateactive