Λατομεία

URL: http://gdxpp.damt.gov.gr/index.php/opendata/38-dte/latomeia

Αποφάσεις έγκρισης ή απόρριψης διενέργειας ερευνητικών εργασιών, μίσθωσης, συγχώνευσης ή εισφοράς μισθωτικών δικαιωμάτων, παράτασης μίσθωσης, αποφάσεις λύσης ή λήξης μίσθωσης και κήρυξη έκπτωσης λατομείων - Αφορά λατομεία αδρανών υλικών, μαρμάρων και βιομηχανικών ορυκτών σε δημόσιες εκτάσεις, Διακηρύξεις πλειοδοτικών διαγωνισμών για μίσθωση λατομείων και αποφάσεις έγκρισης αποτελέσματος δημοπρασίας- Αφορά λατομεία αδρανών υλικών, μαρμάρων και βιομηχανικών ορυκτών σε δημόσιες εκτάσεις, Βεβαιώσεις πάγιων και αναλογικών μισθωμάτων λατομείων - Αφορά λατομεία αδρανών υλικών, μαρμάρων και βιομηχανικών ορυκτών σε δημόσιες εκτάσεις

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Δεκέμβριος 18, 2018
Δημιουργήθηκε Δεκέμβριος 18, 2018
Διαμόρφωση URL
Άδεια Μη καθορισμένη άδεια
createdπάνω από 1 έτη πριν
formatURL
id9b4bda49-2a28-423b-993c-ec74f098f80b
package idc5e85ff5-1045-445c-953d-c2120c9197d3
position2
revision id1a68b63f-cb95-4023-8a6a-98cb04fd1510
stateactive