Πρωτόκολλα Κατεδάφισης Αυθαιρέτων (ΠΚΑ) με μέσα ...

URL: http://gdxpp.damt.gov.gr/index.php/opendata/37-dte/pka

Αφορά σε αποφάσεις σχετικές με την υλοποίηση αμετάκλητων ΠΚΑ σε περιοχές αιγιαλού και παραλίας, με μηχανικά μέσα και προσωπικό που διατίθενται από τρίτο (π.χ. ιδιώτη, Δήμο κ.λπ.)

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Δεκέμβριος 18, 2018
Δημιουργήθηκε Δεκέμβριος 18, 2018
Διαμόρφωση URL
Άδεια Μη καθορισμένη άδεια
createdπάνω από 1 έτη πριν
formatURL
idfb845c24-a0b3-4f48-a0b8-ba0b66f5d4d9
package idc5e85ff5-1045-445c-953d-c2120c9197d3
position1
revision ideb64f703-a692-4d27-8983-b1cbccb63e22
stateactive