Δικαστικές Αποφάσεις

URL: https://www.epant.gr/openData.svc/GetDecisionByType?type=--

Δικαστικές Αποφάσεις

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Δεκέμβριος 1, 2015
Δημιουργήθηκε Δεκέμβριος 1, 2015
Διαμόρφωση JSON
Άδεια Άλλο (Δημόσιο Πεδίο)
createdπάνω από 3 έτη πριν
formatJSON
idd05fa90f-5b48-4681-9b6e-cca60978dd7c
package idf28b6de8-34ee-4ab7-b1c3-21ca183bbcea
revision idff5ddc5a-a69c-4825-a3af-9f07ea09c788
stateactive