Διοικητικά όρια των δήμων

Το σύνολο των δεδομένων περιλαμβάνει τα διοικητικά όρια και τις έδρες των δήμων του προγράμματος "Καλλικράτης"

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Last Updated Ιανούαριος 23, 2018, 08:30
Δημιουργήθηκε Ιανούαριος 18, 2018, 10:01