Διορθωτικές πράξεις εφαρμογής έτους 2016

Έκδοση απόφασης κύρωσης διορθωτικών πράξεων εφαρμογής για το έτος 2016.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Δ/νση Περιβ/ντος και Χωρικού Σχεδιασμού
Last Updated Ιούνιος 13, 2017, 08:27
Δημιουργήθηκε Απρίλιος 27, 2017, 12:02