Διορισμοί

Περιλήψεις διορισμών-ανακλήσεων διορισμών μόνιμων και με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ υπαλλήλων Δήμων και Ν.Π. Δήμων

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή https://diavgeia.gov.gr/search?advanced&query=q:%22%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%22&page=0&fq=organizationUid:%2250202%22&fq=unitUid:%2287448%22&sort=recent
Δημιουργός ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΑΤΡΑΣ
Έκδοση 1.0
Last Updated Αύγουστος 9, 2016, 10:36
Δημιουργήθηκε Αύγουστος 9, 2016, 10:33