Διορισμός μελών κυνηγετικών συλλόγων - Δ/νση Δασών Αργολίδας

Διορισμός ταμία και τρίτου μέλους ελεγκτικής επιτροπής κυνηγετικών συλλόγων - Διεύθυνση Δασών Αργολίδας

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή https://diavgeia.gov.gr/search?advanced=true&query=organizationUid:%2250202%22&page=0&fq=unitUid:%2276471%22&sort=recent
Δημιουργός ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
Έκδοση 1.0
Last Updated Μάρτιος 20, 2017, 09:35
Δημιουργήθηκε Μάρτιος 20, 2017, 09:34