Διορισμός ταμία και τρίτου μέλους ελεγκτικής επιτροπής κυνηγετικών συλλόγων

Διορισμός ταμία και τρίτου μέλους ελεγκτικής επιτροπής κυνηγετικών συλλόγων της ΠΕ Κοζάνης

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Διεύθυνση Δασών Κοζάνης
Υπεύθυνος Συντήρησης Ιωσήφ Τουρνάς
Last Updated Φεβρουάριος 14, 2017, 14:10
Δημιουργήθηκε Φεβρουάριος 14, 2017, 14:09