ΔΡΑΣΕΙΣ - Διεύθυνση Δασών Αχαΐας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΛΑΘΡΟΥΛΟΤΟΜΙΑΣ - Διεύθυνση Δασών Δασοπροστασίας

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή https://diavgeia.gov.gr/search?advanced&query=organizationUid:%2250202%22&page=0&fq=unitUid:%2276467%22&sort=recent
Δημιουργός ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΑΧΑΙΑΣ
Έκδοση 1.0
Last Updated Μάρτιος 6, 2017, 08:51
Δημιουργήθηκε Μάρτιος 6, 2017, 08:50