Εθνική βάση δεδομένων ακτινοπροστασίας

Εθνική βάση δεδομένων ακτινοπροστασίας που περιλαμβάνει τις εγκαταστάσεις και τα εργαστήρια ιοντιζουσών και μη ακτινοβολιών, τα συστήματα ακτινοβολιών

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Τμήμα Αδειών και ελέγχων, EEAE
Last Updated Ιούλιος 26, 2016, 06:18
Δημιουργήθηκε Αύγουστος 24, 2015, 11:41
Custom License Αναφορά στην ΕΕΑΕ/Παρόμοια διανομή/ Υποχρέωση να μην διαστρεβλώνεται το αρχικό νόημα ή μήνυμα των εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων/ η ΕΕΑΕ δηλώνει ότι αποποιείται πάσης ευθύνης για τις περιπτώσεις μη ορθής περαιτέρω χρήσης και αξιοποίησης των εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων, αλλά και για κάθε συνέπεια προερχόμενη από την περαιτέρω χρήση