Εθνική Νομοθεσία ΕΔΚA

ΝΟΜΟΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΣΤΑΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ, ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣΠΑ, ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΕΔΚΑ
Last Updated Ιούλιος 9, 2018, 10:07
Δημιουργήθηκε Ιούλιος 9, 2018, 10:01