Λίστα ηλεκτρονικών βιβλίων - ΠΣ ΕΥΔΟΞΟΣ

Λίστα ηλεκτρονικών βιβλίων https://service.eudoxus.gr/search/#a/bookType:eBook/0

Ηλεκτρονική υπηρεσία ολοκληρωμένης διαχείρισης διδακτικών συγγραμμάτων ΕΥΔΟΞΟΣ (http://eudoxus.gr/)

Πεδία: id,active,title,subtitle,authors,isbn,editorialhouse,editionnumber, linktopublisher,publicationyear,volumenumber,volumetitle,publisher

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΕΔΕΤ ΑΕ
Υπεύθυνος Συντήρησης Νικολέττα Παπαλουκά
Last Updated Μάιος 24, 2017, 08:16
Δημιουργήθηκε Οκτώβριος 14, 2016, 07:02