Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός AΣΕΠ

Εγκεκριμένος προϋπολογισμός για τον καθορισμό των ορίων των εξόδων (πιστώσεων) του ΑΣΕΠ.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Διεύθυνση Οικονομικού
Υπεύθυνος Συντήρησης Δημήτρης Ζέρβας
Last Updated Μάιος 24, 2019, 09:43
Δημιουργήθηκε Ιούνιος 8, 2018, 07:39