Εγκρίσεις πραγματοποίησης δαπανών του Ταμείου Αρωγής Λιμενικού Σώματος

Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου με τις οποίες έχει εγκριθεί η πραγματοποίηση των πάσης φύσεως δαπανών.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://diavgeia.gov.gr
Δημιουργός Τ.Α.Λ.Σ.
Υπεύθυνος Συντήρησης Κόκκαλη Ιωάννα
Last Updated Ιούνιος 17, 2020, 09:13
Δημιουργήθηκε Ιούνιος 17, 2020, 08:32