΄ΕΓΚΡΙΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΛΕΓΕΠ 2014-2016

Ισολογισμός ΕΛΕΓΕΠ περιλαμβάνει και τις καταστάσεις αποτελεσμάτων

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή url
Δημιουργός Δ/νση Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων
Υπεύθυνος Συντήρησης Δ/νση Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων
Last Updated Μάιος 14, 2019, 12:12
Δημιουργήθηκε Δεκέμβριος 13, 2016, 12:48