ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (π.χ. ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ, ΕΚΔΟΣΗ ΧΕΠ κλπ)

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΔΗΜΟΓΛΗ
Υπεύθυνος Συντήρησης ΕΙΡΗΝΗ ΣΤΕΒΗ
Last Updated Φεβρουάριος 6, 2017, 09:18
Δημιουργήθηκε Φεβρουάριος 6, 2017, 09:16