Εισηγητικές εκθέσεις για τον προγραμματισμό προσλήψεων έκτακτου προσωπικού ΙΔΟΧ ΠΑ

Εισηγητικές εκθέσεις και λοιπά έγγραφα για τον προγραμματισμό προσλήψεων έκτακτου προσωπικού (ΙΔΟΧ) Περιφέρειας Αττικής

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Υπεύθυνος Συντήρησης ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Last Updated Νοέμβριος 2, 2018, 11:45
Δημιουργήθηκε Νοέμβριος 2, 2018, 11:43