Έκθεση Αυτοαξιολόγησης ΤΕΙ Αθήνας

Καταγραφή & Αποτίμηση του ακαδημαϊκού έργου του Ιδρύματος για την περίοδο 2009-13

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://modip.teiath.gr/
Δημιουργός Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας ΤΕΙ Αθήνας
Υπεύθυνος Συντήρησης καθ. Ιωάννης Δ. Μπουρής
Έκδοση Ιούλιος 2014
Last Updated Ιούνιος 1, 2017, 08:22
Δημιουργήθηκε Δεκέμβριος 20, 2015, 14:48