ΕΚΔΟΘΕΙΣΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ

ΕΚΔΟΘΕΙΣΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Υπεύθυνος Συντήρησης ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ
Έκδοση 1.0
Last Updated Οκτώβριος 24, 2016, 11:17
Δημιουργήθηκε Οκτώβριος 24, 2016, 11:17