ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Οδηγοί, εκπαιδευτικό υλικό, εργαλεία, εγχειρίδια, πρακτικά συνεδρίων στο πλαίσιο εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://www.kethi.gr/index.php?option=com_content&view=section&id=11&Itemid=25&lang=el
Δημιουργός Παντελής Μαρκογιαννάκης
Υπεύθυνος Συντήρησης Παντελής Μαρκογιαννάκης
Last Updated Νοέμβριος 19, 2015, 08:41
Δημιουργήθηκε Νοέμβριος 19, 2015, 08:39